ONLINE HOTELS PRAGUE - OHP


english version deutsch Verzion magyar változat versione italiana
English Deutsch Magyar Italiano Česky

Chrám svatého Víta


Průvodce pažskćh hotelů:
Apartmány v Praze

Průvodce Prahou:
Karlův most
Staroměstské náměstí
Staroměstská radnice
Staroměstský orloj
Chrám svatého Víta
Národní muzeum
Václavské náměstí
Pražský hrad
Zoologická zahrada
Ruzyňské letiště
Zlatá ulička
Dalekost od Prahy
Proč jet do Prahy?
Restaurace, pivnice
Části Prahy

Turistický průvodce po České republice:


Hotel Reservace
Chrám svatého Víta spolu s Karlovým mostem a Prašnou bránou jsou nejtypičtějšími prvky vzhledu města. Nachází se na malém, stísněném náměstí, čímž je jeho vzhled ještě monumentálnější. Z pohledu na obludné chrliče vody nám běží mráz po zádech.

Vkročit můžeme do chrámu hlavním vchodem z druhého nádvoří, nebo Zlatou bránou z třetího nádvoří, která bývá však otevřena jen při slavnostních příležitostech.

Stavbu započal v roce 1344 na příkaz Jana Luxemburského francouzský stavitel Matyas z Arrasu a po jeho smrti pokračoval v díle Petr Parleř. Naposledy na něm stavitelé 19. a 20. století dělali drobné úpravy. V rámci krátké procházky můžeme vpravo od hlavního vchodu obdivovat neogotická a renesanční mistrovská díla s náboženskými náměty.

Kaple svaté Ludmily: Svatá Ludmila byla vdova po knížeti Bořivoji, žijícího v 9. století. Byla první ženou v Čechách, která zemřela mučednickou smrtí, protože byla uškrcena při modlení.

Kaple svatého Václava: Na stěnách kaple se nacházejí fresky s biblickými výjevy a s výjevy ze života svatého Václava, zdobeny zlatem a polodrahými kameny. Zajímavostí bronzového klepadla nacházejícího se v kapli je, že se jej údajně držel umírající svatý Válav, smrtelně zraněný svým bratrem.

Krypt: Po schodech sejdeme do krypty, kde je pochován Karel IV. Se svými čtyřmi manželkami. U rodinných hrobů vidíme pozůstatky někdejší rotundy a baziliky.

Královská oratoř: modlitebna, bohatě plasticky zdobená sukovitými větvemi, byla do kostela vestavěna v 15. století Hanušem Spiessem a Benediktem Riedem v pozdně gotickém stylu.

Náhrobek svatého Jana Nepomuckého byl vyroben ze stříbra v roce 1736 na poctu svatého Jana Nepomuckého, který je považován za nejvýznamnějšího mučedníka protireformace.

Útěk Fridricha Falckého z Pražského hradu: Na řezbářském díle můžeme vidět následky Bělohorské bitvy a Prahu 17. století.

Náhrobek krále: Zde je pochován král Ferdinand I., jeho manželka Anna Jagellonská a syn Maxmilián II.

Okno Alfonze Muchy: Na skle vidíme dílo jednoho z nejznámějších českých umělců 20. století. Námětem jsou postavy svatého Cyrila a svatého Metoděje.www.ohp.cz | Contact us

Email: office@ohp.cz

All rights reserved.