ONLINE HOTELS PRAGUE - OHP


english version deutsch Verzion magyar változat versione italiana
English Deutsch Magyar Italiano Česky

Staroměstské náměstí


Průvodce pažskćh hotelů:
Apartmány v Praze

Průvodce Prahou:
Karlův most
Staroměstské náměstí
Staroměstská radnice
Staroměstský orloj
Chrám svatého Víta
Národní muzeum
Václavské náměstí
Pražský hrad
Zoologická zahrada
Ruzyňské letiště
Zlatá ulička
Dalekost od Prahy
Proč jet do Prahy?
Restaurace, pivnice
Části Prahy

Turistický průvodce po České republice:


Hotel Reservace
Srdcem města je Staré Město a jeho centrem je Staroměstské náměstí. Na ploše dnešního Starého města se ještě v X. století rozkládaly drobné osady a jejich vývoji v město napomohly tři hlavní cesty, které vedly od brodu Vltavy. Na konci XI. století se osady podél cest začaly rozvíjet, usadili se tu bavorští obchodníci, kteří měli tržiště právě v místech dnešního Staroměstského náměstí. Kolem náměstí byly stavěny domy a kostely, vznikla hustá spleťkřivolakých uliček, z nichž některé můžeme vidět i v současnosti.

Staroměstské náměstí je zhruba čtyřúhelníkového tvaru o ploše asi 9000 m.. Do náměstí ústí přímo osm uliček, nepřímo mnohem víc. Jeho tvar a velikost určil kolem roku 1230 král Václav I., když byly sjednoceny jednotlivé osady v jeden celek. V tuto dobu byly postaveny i městské hradby, podél kterých se rozkládaly ochranné příkopy v místech dnešní vnitřní okružní třídy. Čtvrt dostala ve XIII. století městská práva a v XV. století dosáhla největšího rozkvětu.

Na náměstí se odehrávaly mnohé události. Nejsmutnější den v historii Staroměstského náměstí byl 21. červen 1624, když bylo popraveno 27 českých pánů, kteří se zúčastnili vzpoury proti Ferdinandovi II. Na památku této tragické události můžeme i dnes vidět na chodníku u zdi radnice směřující k soše Jana Husa dvacet sedm křížků.

Náměstí je obklopeno gotickými domy se sloupovími, paláce s renesančními a barokovými průčelími. Nejvýznamnějšími pamětihodnostmi a budovami jsou Staroměstská radnice, chrám svatého Mikuláše, kostel Panny Marie před Týnem, palác Kinských a socha Jana Husa.

Pomník mistra Jana Husa stojí ve středu severní poloviny náměstí. Je to secesní dílo velkých rozměrů, které vytvořil Ladislav Šaloun. Český reformátor, národní hrdina, nařčený z kacířství, byl odsouzen k smrti a zemřel upálením na hranici. Socha byla odhalena při oslavách 500. výročí jeho smrti.

Kostel svatého Mikuláše byl postaven v letech 1732-1735 v barokovém stylu. Je dílem architekta Kiliana Ignaze Dientzenhofera, sochy vytvořil Antonín Braun. Na nástropní fresce můžeme vidět výjevy ze života svatého Mikuláše a svatého Benedikta. V létě jsou tu pořádány četné koncerty vážné hudby.

Dům u kamenného zvonu byl postaven v letech 1330-1340. Krásný gotický palác s dobovými freskami je i dnes považován za nejvzácnější středověkou budovu Prahy.

Kostel svaté Marie je vidět už zdálky. Na nařízení Jiřího z Poděbrad, husity a českého krále, byl na čelní stěnu kostela umístěn znak kališníků, kalich zlaté barvy, který později roztavili a ulili z něj sochu Panny Marie. Socha byla umístěna na místo kalichu. Severní portál znázorňuje Kristovo utrpení, zatímco uvnitř jsou nejvzácnějšími díly kazatelna a kamenný baldachýn.www.ohp.cz | Contact us

Email: office@ohp.cz

All rights reserved.