ONLINE HOTELS PRAGUE - OHP


english version deutsch Verzion magyar változat versione italiana
English Deutsch Magyar Italiano Česky

Staroměstská radnice


Průvodce pažskćh hotelů:
Apartmány v Praze

Průvodce Prahou:
Karlův most
Staroměstské náměstí
Staroměstská radnice
Staroměstský orloj
Chrám svatého Víta
Národní muzeum
Václavské náměstí
Pražský hrad
Zoologická zahrada
Ruzyňské letiště
Zlatá ulička
Dalekost od Prahy
Proč jet do Prahy?
Restaurace, pivnice
Části Prahy

Turistický průvodce po České republice:


Hotel Reservace
Jednou z nejkrásnějších architektonických památek Prahy je Staroměstská radnice, která se nachází v srdci města, ve staroměstské čtvrti, která dostala ve XIII. století městská práva. V roce 1338 byla postavena i městská radnice. Vznik Staroměstské radnice byl dán privilegiem krále Jana Lucemburského z 18. září 1338. V tomto roce obec zakoupila raně gotický dům Wolflina od Kamene a přizpůsobila ho svým potřebám. Měšťané přistavěli 2. patro a po r. 1348 zřídili v 1. patře věže kapli. Po r. 1360 byla radnice rozšířena o nový trakt západním směrem. V 2. patře nového traktu byla zřízena radní síň, dochovaná dodnes v podobě z poč. 15. stol. K přestavbě kaple ve věži došlo před r. 1381, kdy k ní byl přistavěn krátký trakt s bohatě zdobeným arkýřem. Kolem r. 1410 zřídil Mikuláš z Kadaně na věži orloj. Mikšův dům i se sousedním domem U kohouta byl na konci 14. stol. rozšířen o podloubí s lomenými arkádami. Mikšův dům byl do r. 1470 přestavěn a připojen k radnici. Na konci 15. a poč. 16. stol. došlo k pozdně gotické přestavbě celého radničního bloku za účasti M. Rejska z Prostějova. Pozdně goticky bylo přestavěno také celé východní křídlo, dnes již neexistující. Kolem r. 1490 Hanuš z Růže zdokonalil orloj. K dalšímu rozšíření radnice došlo po r. 1835, kdy byl připojen dům U kohouta. Východní křídlo, klasicistně přestavěné M. Hummelem v letech 1784-1787, bylo v 1. pol. 19. stol. až po věž zbořeno i se sousedními domy proti Týnu. Na takto získaném prostoru byla v letech 1838-1848 postavena nová budova v romantické gotice. Rovněž jižní křídlo bylo v l.1853-1857 upravováno. Bývalý Mikšův dům byl novorenesančně přestavěn v I. 1879-1880. Východní křídlo radnice bylo za Pražského povstání 8. května 1945 nacisty vypáleno a zcela zničeno.

Budova dnešní městské radnice vznikla postupným spojením čtyř patricijských domů. Poslední dům k ní koupili v roce 1830. Z okolních budov vyniká renesanční budova, jejíž čelní stěna je zdobená sgrafity a gotickou, ze dřeva vyřezávanou bránou od Matěje Rejska, která sloužila jako hlavní vchod.

Zajímavostí Staroměstské radnice je, že na jejím nádvoří byl popraven v roce 1422 husitský radikální kazatel J. Želivský a byl tu zvolen králem Jiří z Poděbrad. Na čelní stěně vedle hlavního vchodu vidíme sochu husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé. Na průčelí jednoho z dalších domů můžeme nad nápisem .Praha, hlavní město království"vidět erb Starého města, který od roku 1784 používá celá Praha jako svůj znak.

V kryté dvoraně zdobené mozaikami si musíme zakoupit vstupenku k prohlédnutí síní. Nejvzácnější částí budovy je druhé poschodí postavené v roce 1470 v gotickém slohu s gotickou sochou Krista a starou radní síní, ve které vidíme strop z XV. století a dva originální historické Brožíkovy obrazy, zachycující českou historii: Jan Hus před kostnickým koncilem a volba Jiřího z Poděbrad za krále.www.ohp.cz | Contact us

Email: office@ohp.cz

All rights reserved.