ONLINE HOTELS PRAGUE - OHP


english version deutsch Verzion magyar változat versione italiana
English Deutsch Magyar Italiano Česky

Národní muzeum


Průvodce pažskćh hotelů:
Apartmány v Praze

Průvodce Prahou:
Karlův most
Staroměstské náměstí
Staroměstská radnice
Staroměstský orloj
Chrám svatého Víta
Národní muzeum
Václavské náměstí
Pražský hrad
Zoologická zahrada
Ruzyňské letiště
Zlatá ulička
Dalekost od Prahy
Proč jet do Prahy?
Restaurace, pivnice
Části Prahy

Turistický průvodce po České republice:


Hotel Reservace
Na konci Václavského náměstí se nachází Národní muzeum, velká samostatná budova, postavena v neorenesančním stylu. V minulosti stála na jeho místě tržní brána. Národní muzeum bylo založeno několika zemany a velmoži v roce 1818, přibližně ve stejnou dobu, kdy založil gróf Ferenc Széchenyi maďarské. Sbírky do muzea shromažďovali nejdříve v klášteře Svatého Jakuba, později od roku 1819 na Hradčanech ve Šternberském paláci, následovně v jednopatrovém Nostickém paláci. Na své konečné místo se dostaly v roce 1846, kdy byly umístěny v dnešní budově Národního muzea.

Palác Národního muzea byl postaven v letech 1885-1890 podle plánů Josefa Schulze, který chtěl svým dílem oslavit mezinárodní znovuzrození. K dvouposchoďové budově vede po stranách zleva i zprava široké schodiště. Se 100 metry dlouhým průčelím je nejmonumentálnější budovou Prahy. Zevní ozdobou je střední kupole, která připomíná římský Panteon, další dvě menší kupole se nacházejí na bočních křídlech budovy. Nad balustrádou hlavního schodiště jsou alegorické sochy Čechie se svatováclavskou korunou, Vltava a Labe na stranách, opodál Morava jako děvče s klasy a Slezsko jako hoch s tkalcovským člunkem (autor Josef Mauder). Po stranách vchodu do budovy sedí dvě postavy: Historie a literatura a Přírodní vědy.Reliéfní desky pod nápisem Museum regni bohemiae na průčelí, rovněž od Antonína Wagnera, znázorňují založení Zbraslavského kláštera Václavem II., založení Karlovy univerzity Karlem IV. a Rudolfa II. V kruhu učenců. Alegorické skupiny Obětavost, nadšení, Láska k pravdě a Láska k minulosti na nárožních pilířích jsou od Bohuslava Schnircha. Vstupní sloupovou halu zdobí bronzové plastiky Libuše, Přemysla oráče, sv. Václava a Přemysla Otakara II. od slavného mnichovského sochaře Ludvíka Schwanthalera. Ostatní jeho postavy jsou na muzejním schodišti ve středním křídle budovy: Eliška Přemyslovna, Jiří z Poděbrad, Arnošt z Pardubic, a Bohuslav Hasišteinský z Lobkovic. Prostor schodiště je dále zdoben řadou šestnácti poprsí mužů, kteří mají zásluhy o muzeum, od Antonína Poppa a Bohuslava Schnircha a Poppovými medailony 32 českých králů. Na stěnách chodeb kolem schodiště jsou nástěnné obrazy 16 českých hradů a památných míst od Julia Mařáka a Bohuslava Dvořáka. Panteon, krytý skleněnou kupolí, je reprezentační místností budovy a slouží k slavnostním příležitostem.

V prostorách muzea mohou návštěvníci shlédnout četné výstavy, z nichž nejvýznamnější jsou archeologická, petrografická, antropologická, zoologická a numizmatická.www.ohp.cz | Contact us

Email: office@ohp.cz

All rights reserved.